Kategoria: Edukacja, Strony Internetowe

Klient: Poradnia JuniorMed

Tagi: Strony Responsywne, Strony WWW

Odwiedź stronę

Aktywność poradni ukierunkowana jest na rehabilitację psychoruchową i funkcjonalną dzieci i młodzieży o wrodzonej lub nabytej niepełnosprawności

Poradnia zajmuję się  się działalnością diagnostyczną, leczniczą i terapeutyczną m.in w zakresie: psychiatrii, neurologii, pediatrii, fizjoterapii oraz uzupełniająco: psychologii, logopedii, neurologopedii, pedagogiki i dietetyki.

Jesteśmy dumni że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym projekcie, w którym dobro dzieci znajduje się na pierwszym miejscu.